Cennik

CENY POBYTU - POZA SEZONEM

OD 22.08.2022r
pokój 1-osobowy - 110zł/doba
pokój 1-osobowy + 1 - 140zł/doba
pokój 2-osobowy - 150zł/doba
pokój 3-osobowy - 170zł/doba
pokój 4-osobowy - 210zł/doba
Apartament 4-osobowy ( 2 pokoje z aneksem kuchennym ) - 260zł/doba
+ dodatkowa osoba 30zł/doba ( max 2-osoby )

CENY POBYTU - SEZON

OD 01.07.2022r - 22.08.2022r
pokój 1-osobowy - 130zł/doba
pokój 1-osobowy +1 - 150zł/doba
pokój 2-osobowy - 170zł/doba
pokój 3-osobowy - 190zł/doba
pokój 4-osobowy - 220zł/doba
Apartament 4-osobowy ( 2 pokoje z aneksem kuchennym ) - 280zł/doba
+ dodatkowa osoba 30zł/doba ( max 2-osoby )